Yhteystiedot

Lisää yhteystietosi tähän klikkaamalla salamaikonia, joka ilmestyy tuodessasi hiiren tämän tekstin päälle

15.2.2011 Kylmälänkylässä

 

RATSUTILA RANTALAN

TURVALLISUUSASIAKIRJA

 

 

Sisällys

 1. Turvallisuudesta vastaava henkilö ja hänen varahenkilö
 2. Tallilla työskentelevien ihmisten toimenkuvat
 3. Asiakkaat ja asiakasryhmät
 4. Hevoset
 5. Rakennukset ja rakenteet
 6. Ratsastusvälineet ja henkilösuojaimet
 7. Muut välineet ja varusteet
 8. Riskien arviointi ja turvallisuuden suunnittelu
 9. Toimintaohje onnettomuus- ja hätätilanteissa

_____

 1. Turvallisuudesta vastaava henkilö ja hänen varahenkilö

Tallin turvallisuudesta vastaa pääsääntöisesti Jelena Vuorimies (0407318286).

Varahenkilönä toimii Mika Kukkohovi (0400282352).

 

Jelena Vuorimies valvoo, suunnittelee ja opastaa tallin turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Asiakkaiden ollessa paikalla, hän on aina tallilla. Vuorimies ja Kukkohovi ovat käyneet EA1-kurssin.

 

Alkusammutuskalustosta vastaa Mika Kukkohovi. Tallissa on satulahuoneessa sammutuspeite sekä ladon puolelta löytyy jauhesammutin. Tilalla on myös traktoreissa jauhesammuttimet. Vesipisteet löytyvät tallista, varasto-osasta sekä päärakennuksen seinustalta. Jauhesammuttimet tarkistetaan vuosittain paloasemalla.

 

Ensiapuvälineet löytyvät punaisesta ensiapulaukusta satulahuoneesta. Lisää ensiapuvälineitä on myös päärakennuksessa. Ensiapuvälineiden kunnosta vastaa Jelena Vuorimies.

 

Pelastusteiden huollosta vastaa Mika Kukkohovi. Tallissa on kolme uloskäyntiä.

 

 1. Työntekijöiden toimenkuvat

 

Jelena Vuorimies ratsastuksen opetus ja hevostenhoitotyöt ja vastaa kaikesta hevosiin liittyvistä asioista

 • Koulutus: ratsastuksenohjaaja, yo agrologi ja lomittaja-karjanhoitaja

 

Mika Kukkohovi maatalousyrittäjä, joka  vastaa pihateistä ja rakennusten kunnosta.

 • Koulutus: maamieskoulu, merkonomi

 

 

 

 1. Asiakkaat ja asiakasryhmät

 

Talli on pääsääntöisesti yksityistalli, jossa harjoitetaan hevoskasvatusta ja ratsastustuntien pitoa. Asiakkaita ovat lapset ja aikuiset. Asiakkailla on aikasempaa kokemusta ratsastuksesta tai voidaan myös pitää alkeisratsastustunteja liinassa. Ennen ryhmätunnille pääsyä täytyy hevonen hallita ravissa ja käynnissä ilman taluttajaa. Ryhmäkoko on maksimissaan kolme ratsukkoa tunnilla. Käytössä on yksi poni ja kaksi hevosta. Hevoset kulkevat ratsastustunneilla korkeintaan kolme tuntia päivässä.

Erityisryhmiä, kuten liikuntarajoitteisia emme voi ottaa tunneille, sillä ratsut eivät siihen sovellu. Ratsastuksen voi aloittaa kuusivuotiaana ja sitä nuoremmat voivat saada talutusratsastusta max. 15 min. kerta. Yläikärajaa ei ole.

Päihtyneenä esiintyminen talilla on kielletty.  Tupakoida saa, sille varatussa paikassa.  Henkilökunta perehdyttää tallilla toimimisesta ja säännöistä. Talli sijaitsee yksityiskodin pihapiirissä, joten siellä tulee noudattaa hyviä käytöstapoja sekä siisteyttä. Talliyrittäjä on velvollinen ilmoittamaan asiakkailleen, jos tulee olosuhde muutoksia, jotka haittaavat esim. ratsastustoimintaa. Omien lemmikkien tuonnista keskustele ensin yrittäjän kanssa.

Asustesuosituksia:

 

− Housujen on hyvä olla joustavat, joissa saumat eivät hankaa eivätkä lahkeet nouse.

 

− Ratsastuspalveluun tulisi pukeutua sään mukaisesti. Ota huomioon ettei tallilla ole maneesia.

 

− Lepattavia ja kahisevia vaatteita tulisi välttää, koska hevoset saattavat säikähtää niitä.

 

− Ratsastukseen soveltuvien käsineiden käyttö on suositeltavaa.

 

− Pitkät hiukset on pidettävä kiinni.

 

− Korvarenkaiden, sormusten ja lävistysten käyttämistä tulee välttää.

 

− Ratsastuksessa suositellaan turvaliivin (CE-merkitty) käyttöä.

 

− Maastoratsastuksessa tulee, tarpeen niin vaatiessa, käyttää heijastinliiviä tai muuta kiinteää heijastinta. Heijastinliivit saa lainata tallilta.

 

Ratsastajan tulee käyttää hyväksyttyä mallia olevaa kypärää (CE –merkitty). Kypärän tulee olla kooltaan sopiva ja se tulee olla päähän oikein puettu. Jalkineissa tulee olla leveä korko. Jalkineen tulee olla sellainen, joka ei takerru jalustimeen eikä luista siitä läpi esim. ei lenkkeilyjalkineet eikä jalkine saa olla liian suuri. Parhaiten soveltuvia jalkineita ovat esim. ratsastus- tai kumisaappaat. Talvella voidaan käyttää toppasaappaita. Tallilla on myös kypäriä, joita voi lainata.

 

 

 

 

 1. Hevoset

 

Tallilla on 3 – 5 hevosta tai varsaa. Opetuskäytössä on kaksi puoliveristä tammaa ja yksi iso poni ruuna. Hevoskasvatuksessa on yksi tamma. Ratsastuskäytössä olevat hevoset ovat kaikki kilttejä ja turvallisia käsitellä. Siitostammaa ja varsoja käsittelevät ainoastaan henkilökunta. Karsinoihin meno ilman lupaa on kielletty. Tallikäyttäytymisessä opastetaan henkilökunnan toimesta.

 

Käy pienille aikuisille sekä käytetään alkeisratsuna ja talutuksissa. Ponilla voi myös ajaa kärryillä.

 • Extant Evidence, new forrestin ruuna, säkä 148cm He A ja Re 90cm
 • Polarfay, saksalainen pv tamma, säkä noin 155 cm HeA osaa enemmän ja Re 90cm.

          Käy jo vähän edistyneemmille ratsastajille.

 • Freya, virolainen puoliverinen, säkä noin 165 cm, Ha B ja Re 110cm.

         

 1. Rakennukset ja rakenteet

 

Tilan pihapiirissä on kaksi asuinrakennusta, kaksi konesuojaa, tallirakennus, jossa päässä on latokuivuri, vanha paja ja lato. Ratsastus toiminnassa käytössä on tallirakennus sekä tarpeen mukaan vanhapäärakennus. Wc löytyy vanhasta päärakennuksesta.

 

 1. Ratsastusvälineet ja henkilösuojaimet

Ratsastus välineet kuten satulat löytyvät satulahuoneesta. Sieltä voi myös lainata kypärää. Tavarat tulee käytön jälkeen laittaa takaisin paikoilleen ja puhdistaa tarvittaessa. Kullekin hevoselle on olemassa omat varusteet. Harjat löytyvät arkusta tallin puolelta. Turvaliivi tulee olla omasta takaa.

Välineiden huollosta vastaa Jelena Vuorimies. Varusteet tarkastetaan kuukauden välein ja aina ennen tunnin alkua.

 

 1. Muut välineet

Loimet ja hevosten hoitotuotteet/lääkkeet säilytetään satulahuoneessa.

 

 

 

 1. Riskien arviointi ja turvallisuuden suunnittelu

Hyväksyttävä riski: Hevosten kanssa toimimiseen liittyy aina vaaroja ja mahdollisuus loukkaantua (esim. hevosen selästä putoaminen, hevonen potkaisee asiakasta). Riski on hyväksyttävä, jos ratsastuksessa tai ratsastuspalvelussa on toteutettu tilanteeseen nähden tarkoituksenmukaiset toimet vaarojen poistamiseksi.

 

Asiakkaan tulisi noudattaa annettuja ohjeita, jotta tulevat tilanteet pysyisivät mahdollisimman turvallisina. Aina hevosta käsiteltäessä tulee ottaa huomioon sen alkukantaiset vaistot. Vaaran nähdessään hevonen ensin pakenee ja vasta sitten katsoo. Hevosta lähestytään varmoin ja rauhallisin ottein. Turha melu pelottaa sitä. Taluta hevosta aina narusta ja hanskat kädessä. Älä seiso koskaan hevosen takana. Hevonen ei näe suoraan taakse, joten lähesty sitä viistosti edestä. Ilman lupaa ei saa mennä karsinaan. Hevonen pidetään kytkettynä sitä satuloidessa. Taluta hevosta vasemmalta puolelta.

 

Kaikessa toiminnassa pyritään minimoimaan asiakkaalle aiheutuvat riskit.

 

 1. Toimintaohje onnettomuus- ja hätätilanteissa

Hätänumero on 112. Tallin osoite on Kylmälänkyläntie 3181 Muhos. Pysy rauhallisena ja selvitä ensin, mitä on tapahtunut. Turvaa ensi ihmiset. Soita tarvittaessa apua. Ensiapulaukku löytyy satulahuoneen hyllystä. Päävastuu on aina yrittäjällä.